Ο Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου (11331) και η σύζυγος του Δελαγραμμάτικα Λίνα του Γεωργίου (11331)

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο γιος τους κος Νικόλαος Μαρής

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα