Πατέρας:   
Άγγελος Ντάτσουλης,  #782.
Μητέρα:   
Λασκαρώ του Σταμάτη Σαρρή, 1941  #210.

1234
Βάνα του Άγγελου Ντάτσουλη,  #213.

Κωκώνα και Φακή Αθηνά του Γεωργίου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Άγγελος Ντάτσουλης,

782

Αντώνης Σαρρής του Νικολάου, 1859

 

725

Πηνελόπη του Νικολάου Σύμπουρα, 1860

 

2482

Σταμάτης Σαρρής του Αντώνη, 1902

 

729

Κωσταντής Χαζάπης του Νικολάου, 1878

 

183

Λασκαρώ του Δημητρίου Χαρχαρού, 1888

 

1400

Κατίνα του Κωσταντή Χαζάπη, 1912

 

208

Λασκαρώ του Σταμάτη Σαρρή, 1941

210