123
Ιωάννης Στυλιανός,  #1987.

σύζ.(1936):

 

Μόσχα του Δημητρίου Φαλαγκά,  #1976.

1) Ευαγγελία του Ιωάννη Στυλιανού,
 #1988.

σύζ.:

 

Χαρίτων Εμπειρίκος,  #1989.

1) Γεώργιος Εμπειρίκος,
 #5728.
2) Ιωάννης Εμπειρίκος,
 #5729.

Τελετή «Ηλεκτρικής»