Πατέρας:   
Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904 (Τρυγιστής)  #4388.
Μητέρα:   
Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908  #4385.

123
Ευαγγελία του Δημητρίου Κουρτέση, 1938  #4755.

σύζ.: Ιωάννης Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1934  #4757.

1) Χρήστος Αντώνογλου του Ιωάννη,
 #4784.
2) Αγγελική του Ιωάννη Αντώνογλου,
 #4785.
1) κοριτσάκι, 2015
 #5306.

Φωτογραφία από επιδείξεις του Δημοτικού γύρω στο 1950


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873

3014

Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883

3012

Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904

4388

Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1877

3897

Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880

3896

Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908

4385