Η Κουρτέση Ευαγγελία του Δημητρίου (1313) #4755 σύζ. Αντώνογλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο  κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

Από αριστερά:

 

Μπαφαλούκου Φλωρεντούλα του Αντωνίου (1113211) #529

Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563) #479 σύζ. Παλαιοκρασσά Γεωργίου του Σωκράτη

και Κουρτέση Ευαγγελία του Δημητρίου (1313) #4755σύζ. Αντώνογλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα