Η Κουρτέση Ευαγγελία του Δημητρίου (1313) #4755 σύζ. Αντώνογλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο  κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

Από αριστερά:

 

Μπαφαλούκου Φλωρεντούλα του Αντωνίου (1113211) #529 info

Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563) #479 info σύζ. Παλαιοκρασσά Γεωργίου του Σωκράτη

και Κουρτέση Ευαγγελία του Δημητρίου (1313) #4755 σύζ. Αντώνογλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα