Πατέρας:   
Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1849  #1688.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα του Νικολάου Ραπτάκη, 1855  #2398.

123
Ανεζούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1881  #2246.

σύζ.(1906):

 

Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1870  #2391.

1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1906 χ.α.
 #2397.

σύζ.(2ος του Γ. 1902, (1ος εις ΗΠΑ)): Γεώργιος Κουτσούκος του Δημητρίου,  #2211.

2) Ειρήνη του Γεωργίου Κουτσούκου, ΗΠΑ
 #2247.

Τελετή «Ηλεκτρικής»


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μαρής του Μιχαήλ, 1805 (+1860)

607

Αννέζα του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1818

546

Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1849

1688

Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823

4679

Λασκαρού, 1838

4680

Φρατζέσκα του Νικολάου Ραπτάκη, 1855

2398