Το δίπλωμα του πρώτου καπετάνιου Μπουκουβάλα Ιωάννη του Νικολάου (13).

 

τη φωτογραφία προσέφερε ο εγγονός του κος Γιάννης Αντ. Μπουκουβάλας

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών για τη ναυτοσύνη των Στενιωτών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα