Προσκυνητές στον Αη Γιάννη το Σκίνο (μέσα δεκαετίας του 1960).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Ειρήνη Κυρτάτα σύζ. Κωνσταντίνου Πολέμη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία στον Αη Γιάννη τον Σκίνο

 

 

 

Η κυρία που κρατάει το κορίτσι με την άσπρη ζακέττα είναι η

Φακή Αθηνά του Γεωργίου (12) #761 info σύζ. Σαρρή Δημητρίου του Αντωνίου.

Δεξιότερα η Σαρρή Πόπη του Νικολάου (131212) #2164 info σύζ. Φυρίου Φρίξου.

Πίσω και ανάμεσα σε Αθηνά και Πόπη διακρίνεται ο

Δαγιάσης Αντώνης του Ματθαίου (112) #736 info.

Καθιστή στο κέντρο με τη σκούρα ζακέτα είναι η

Φαλαγκά Ζάννα του Νικολάου (14344) #1125 info σύζ. Πολέμη Νικολάου του Κωνσταντίνου

 

Ορθιες στα δεξιά της φωτογραφίας οι

Γιαλούρη Πηνελόπη του Γιαννάκη (122332) #2077 info σύζ. Κυρτάτα Μιχαήλ του Νικολάου

Πολέμη Κατερίνα του Κωνσταντίνου (141315) #1107 info σύζ. Γλυνού Αριστείδη του Δημητρίου

Πολέμη Ανδριάνα του Κωνσταντίνου (141313) #819 info σύζ. Δαγιάση Αντωνίου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες που επισκέφτηκαν μοναστήρια

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα