Στενιώτισσες ποζάρουν για φωτογραφία στο πέτρινο γεφύρι μεταξύ Πανωχωριού και Κουκοτιάνου (κοντά στο σπίτι του Γιώργη Καρυστινού).

από αριστερά:

 

Κουτέλη Μαριγούλα του Ματθαίου (112) σύζ. Μπουλμέτη Χρήστου του Γιάννη

άγνωστη

Παλαιοκρασσά Μαριώ του Μιχαήλ (1318) σύζ. Μπέη Γεωργίου του Αντωνίου

Κέτση Μαριγούλα του Γεωργίου (14142) σύζ. Κατσίκη Βασιλείου του Ιωάννη

Κέτση Ανδριάνα του Γεωργίου (Ρήδαινα) (14141) σύζ. Τζουμέζη Αριστείδη του Θεοδοσίου

Γυναικεία παρέα στο πέτρινο γεφύρι κοντά στο Κακόβολο

 

Τη φωτογραφία (γύρω στο 1925) προσέφερε ο κος Γιώργης Σπ. Καρυστινός

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών με Στενιώτες που ποζάρουν

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα