Ανατολική περιοχή

Κεντρική περιοχή

Βορειοδυτική περιοχή

Τα εξωκλήσια (και εκκλησίες) των Στενιών  

  (τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος)

 

Μπορούμε να τα ταξινομήσουμε σε τέσσερις περιοχές (Ανατολική, Κεντρική, Βορειοδυτική και Βορειοανατολική) και είναι τα παρακάτω:

 

Πατήστε στο όνομα της περιοχής (πάνω, στη φωτογραφία) ή του εξωκλησιού (κάτω στους πίνακες) για να δείτε λεπτομέρειες

 

 

Βορειοανατολική περιοχή