Ο Πολέμης Νικόλαος του Αντωνίου (Κόχυλας) (141224) #1047.

 

Τη φωτογραφία (του 1947) προσέφερε ο κος Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη (Τάκης).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

Αριστερά ο Πολέμης Νικόλαος του Αντωνίου (Κόχυλας) (141224)

και δεξιά ο Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη (Τάκης) (1112611)

σε φωτογραφία του 1947.

 

Ανθυποπλοίαρχοι και οι δύο στο Υπερωκεάνιο Κατούμπα.

Το πλοίο πουλήθηκε to 1949 στους αδελφούς Γουλανδρή και

μετονομάστηκε Columbia.