Ο Πολέμης Σταμάτης (Στάμος) του Δημητρίου (111261) (γεν. 1890 - απεβ. 1964). #29

 

 

 

Τη φωτογραφία αριστερά, προσέφερε η εγγονή του,

κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Πάνω, ο Στάμος με μια από τις κόρες του γαμπρού του Σπύρου Καρυστινού.

Αριστερά διακρίνεται η σύζυγος του, Καρυστινού Φραεσκούλα του Θεοχάρη (162) #441.