Η Καρυστινού Φραεσκούλα του Θεοχάρη (162) #441 info σύζ. Πολέμη Σταμάτη του Δημητρίου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η εγγονή της κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου

 

 

Η Φραεσκούλα δεξιά με την πεθερά της

Χαζάπη Ασημένια του Νικολάου (1222) #28 σύζ. Πολέμη Δημητρίου του Σταμάτη, αριστερά. 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα