Ο Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (11112212) και η σύζυγος του Βαλμά Πάτρα του Μιχαήλ.

 

Τις  φωτογραφίες προσέφερε η εγγονή του κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά

Πάνω αριστερά ο Δημήτρης σε ηλικία 37 ετών από φωτογραφία του εγγράφου της άδειας παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο (κάτω).

 

Ο Παλαιοκρασσάς με τη σύζυγο του Πάτρα (το γένος Μιχαήλ Βαλμά, με καταγωγή από τα Αποίκια που δεν ανήκει στο Στενιώτικο δέντρο των Βαλμάδων).

Πάνω, η Πάτρα με τα εγγόνια της,

Παλαιοκρασσά Δημήτρη του Γεωργίου (1111221212) και

Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου (1111221211) σύζ. Βαλμά Νικολάου του Δημητρίου

την ημέρα της βάφτισης του Δημήτρη.

 

Πάνω, η επισκεπτήρια κάρτα του Δημήτρη Γ. Παλαιοκρασσά

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα