Ο Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (11112212) και η σύζυγος του Βαλμά Πάτρα του Μιχαήλ.

 

Τις  φωτογραφίες προσέφερε η εγγονή του κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά

 

Πάνω αριστερά ο Δημήτρης σε ηλικία 37 ετών από φωτογραφία του εγγράφου της άδειας παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο (κάτω).

 

Ο Παλαιοκρασσάς με τη σύζυγο του Πάτρα (το γένος Μιχαήλ Βαλμά, με καταγωγή από τα Αποίκια που δεν ανήκει στο Στενιώτικο δέντρο των Βαλμάδων).

Πάνω, η Πάτρα με τα εγγόνια της,

Παλαιοκρασσά Δημήτρη του Γεωργίου (1111221212) και

Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου (1111221211) σύζ. Βαλμά Νικολάου του Δημητρίου

την ημέρα της βάφτισης του Δημήτρη.

 

Αριστερά, η επισκεπτήρια κάρτα του Δημήτρη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα