Ο Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (11112212) #2758 και η σύζυγος του Βαλμά Πάτρα του Μιχαήλ.

 

 

Πάνω αριστερά ο Δημήτρης σε ηλικία 37 ετών από φωτογραφία του εγγράφου της άδειας παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο (κάτω).

 

Ο Παλαιοκρασσάς με τη σύζυγο του Πάτρα (το γένος Μιχαήλ Βαλμά, με καταγωγή από τα Αποίκια που δεν ανήκει στο Στενιώτικο δέντρο των Βαλμάδων).

 

Πάνω, η Πάτρα με τα εγγόνια της,

Παλαιοκρασσά Δημήτρη του Γεωργίου (1111221212) και

Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου (1111221211) #2128 σύζ. Βαλμά Νικολάου του Δημητρίου

την ημέρα της βάφτισης του Δημήτρη.

 

Αριστερά, η επισκεπτήρια κάρτα του Δημήτρη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το θάνατο του στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλοίο «ΝΙΚΟΚΛΗΣ».

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το μνημείο πεσόντων Στενιωτών κατά τους δύο παγκοσμίους πολέμους.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το υποβρύχιο που βύθισε στις 14/7/1941 το «ΝΙΚΟΚΛΗΣ»

 

 

Η φωτογραφία αριστερά προέρχεται από τα «Στενιώτικα» του Γιώργη Φαλαγκά

 

Τις επόμενες φωτογραφίες προσέφερε η εγγονή του κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά