Η Φαλαγκά Κούλα του Δημητρίου (14322) #1685 info σύζ. Παλαιοκρασσά Σταμάτη του Ιωάννη

 

Τη φωτογραφία προσέφερε  η κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα