Η Παλαιοκρασσά Γαρυφαλιά (Λουλού) του Γεωργίου (13165) και ο σύζυγος της Χανός Γεώργιος.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Τη φωτογραφία αριστερά που αποτελεί τμήμα της προηγούμενης

προσέφερε η κα Γιαλούρη Μίνα του Γιαννούλη.

 

Τη φωτογραφία επάνω προσέφερε ο κος Γιώργης Σπ.Καρυστινός