Ο Κουτσούκος Ανδρέας του Βασιλείου (111114)  #2794

και ο αδελφός του Κουτσούκος Γεώργιος του Βασιλείου (111115) #2795.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Γιαλούρη Μίνα του Γιαννούλη.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Στη φωτογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 1920 , αριστερά ο Ανδρέας και δεξιά ο Γιώργος