Η Πέτσα Μαρία του Βασίλη (125) #3938 info σύζ. Μπάλση Ευαγγέλου του Νικολάου

Η φωτογραφία προέρχεται από τα «Στενιώτικα»  του Γιώργη Φαλαγκά

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Η Μαρία ήταν μαμή. Για να διαβάσετε τι έγραψε ο Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου (1413181) #1126 info γι΄ αυτήν στα «Στενιώτικα» πατήστε εδώ.