Τη φωτογραφία επάνω, προσέφερε

η κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά 

 

Τη φωτογραφία επάνω, προσέφερε η εγγονή του

κα Μαρία Ευ. Μπουκουβάλα

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα