Η Μάνεση Φραγκούλα του Μιχαήλ (11112561) #478 σύζ. Δανιόλου Νικολάου του Λεωνίδα.

 

Λίγο πριν το 1960

 

Η Φραγκούλα πίσω αριστερά

Στη μέση η Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου (112213332) #1441 σύζ. Χαζάπη Νικολάου του Γιαννούλη

Και δεξιά η Γιαλούρη Πόπη του Γιαννάκη (122332) #2077 σύζ. Κυρτάτα Μιχαήλ του Νικολάου.

 

Στο αριστερό τμήμα της φωτογραφίας διακρίνονται τα παιδιά της Φραγκούλας,

Δανιόλου Ορσάκη (Σούλα) του Νικολάου (111125611)

και Δανιόλος Μιχάλης του Νικολάου (111125612) #481.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ σύζ. Πολέμη Κωνσταντίνου του Νικολάου.

 

Αριστερά η Φραγκούλα μαθήτρια του Δημοτικού σε σχολική γιορτή ντυμένη με εθνική ενδυμασία.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες της Φραγκούλας Μάνεση

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα