Ο Κολυδάς Θεόδωρος του Μιχαήλ (11) #4623 και η (πρώτη) σύζυγος του Κωνσταντίνου Ελένη του Δημητρίου.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η εγγονή τους κα Ελένη Κυρτάτα Gountas

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα