Πατέρας:   
Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,  #4819.
Μητέρα:   
Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,  #4820.

12345
Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886  #4623.
1) Μιχαήλ Κολυδάς του Θεοδώρου, 1917
 #4831.
1) Βασιλική του Μιχαήλ Κολυδά,
 #4837.
2) Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ,
 #4838.
2) Δημήτριος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1920
 #4835.
3) Νικόλαος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1922
 #4719.
1) 
 Θεόδωρος Κολυδάς του Νικολάου, 1959
 #4841.
1) Νικόλαος Κολυδάς του Θεοδώρου,
 #5143.
2) Παναγιώτης Κολυδάς του Θεοδώρου,
 #5144.
3) Δημήτρης Κολυδάς του Θεοδώρου,
 #5145.
2) Αικατερίνη του Νικολάου Κολυδά, 1965
 #4842.
1) Νικολέτα,
 #5240.
4) Γεώργιος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1924
 #4616.
1) Αναστάσιος (Τάσος) Κολυδάς του Γεωργίου, 1949
 #4843.
1) Μαργαρίτα του Αναστασίου Κολυδά, 1978
 #6189.
2) Γεώργιος Κολυδάς του Αναστασίου,
 #6190.
2) Βασιλική του Γεωργίου Κολυδά, 1954
 #752.
1) Κατερίνα του Κωνσταντίνου Δαγιάση, 1971
 #753.
1) Μιχάλης Μαργέτης του Δημοσθένη,
 #756.
2) Βασιλική του Δημοσθένη Μαργέτη,
 #757.
2) Αντώνης Δαγιάσης του Κωνσταντίνου,
 #754.
3) Ελένη του Γεωργίου Κολυδά, 1959
 #4844.
5) Ασημίνα του Θεοδώρου Κολυδά,
 #4832.
6) Ερηνούλα του Θεοδώρου Κολυδά,
 #4833.
7) Κατίνα του Θεοδώρου Κολυδά, 1928
 #4834.
1) Ευάγγελος Κυρτάτας του Ιωάννη, 1950
 #6140.
2) Ελένη του Ιωάννη Κυρτάτα, 1953
 #6141.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,

4819

Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,

4820