Ο Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (112213331) #2079 info.

 

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κόρη του κα Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ σύζ. Πολέμη Κωνσταντίνου του Νικολάου

 

Επάνω αριστερά ο Μιχάλης, που ήταν καπετάνιος, με το ναυτικό του καπέλο και δεξιά σε παιδική ηλικία με την εθνική στολή.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα