Ο Φαλαγκάς Θεοχάρης του Θεοδόση (14733) #448.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η φιλιόσα (βαφτισιμιά) του Θεοχάρη κα Σμαρώ Φαλαγκά του Διαμαντή σύζ. Νίκου Πολέμη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα