Ο Πολέμης Ανδρέας του Νικολάου (1112623) #6

και η σύζυγος του Στεφάνου Τσουρανιώ του Χαριλάου (1111) #7.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κόρη τους κα Μίνα Πολέμη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες του Ανδρέα Πολέμη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες της Τσουρανιώς Στεφάνου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα