Ο Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του παπαΝίκου (15) #2522

και η σύζυγος του Γιαννίση Σούλα του Νικολάου (1112) #2531.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Γιώργης Καρυστινός

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες του Τηλέμαχου Βασιλόπουλου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες της Σούλας Γιαννίση

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα