Μια ταυτότητα της Κατσίκη Αννας του Δημητρίου (1311) #2590.

 

Το υλικό προσέφερε ο γαμπρός της κος Λεωνίδας Δημ. Κυρτάτας

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα «διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου

 

Η ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας είναι η 24 Δεκεμβρίου 1951.