Το Φύλλο μητρώου του Γαλανού Λεωνίδα του Κωνσταντίνου (1311) #2590.

 

Το υλικό προσέφερε ο γαμπρός του κος Λεωνίδας Δημ. Κυρτάτας

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα «διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου

 

Η ημερομηνία έκδοσης του μητρώου είναι η 31 Μαρτίου 1941 στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου.