Ο πούλος

 

Ο καρπός της καλαμποκιάς, το αραποσίτι.

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

Επιστροφή στο γλωσσάρι