Η παραβολή

 

Η παραβολή είναι τοιχοποιία που χρησιμεύει για να οριζοντιωθεί επικλινές έδαφος. Στην παραβολή σε αντίθεση από τον κοινό τοίχο φαίνεται μόνο το έξω μέρος της.

 

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

Επιστροφή στο γλωσσάρι