Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Τ - Ω

 

 

Σημ. οι δύο πρώτες στήλες προέρχονται από την καταγραφή του κου Δημήτρη Στ. Πολέμη

και η τρίτη παραπέμπει στο αντίστοιχο οικογενειακό δέντρο.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Τάκας

Στεφάνου Δημ.

Στεφάνου Δημήτριος του Πέτρου (1121) #97

info

Τάκης

Φαλαγκάς Γιάννης

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (Αστακός) (143) #2732

-

Ταλαράς

Πολέμης Δημήτρης

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) (11312) #1202

-

Τατούρλας

Κουρτέσης Χρήστος

Κουρτέσης Χρήστος του Κωνσταντίνου (1322) #2509

info

Τελίας

Σύμπουρας Σταμάτης Μιχ.

Σύμπουρας Σταμάτης του Μιχαήλ (12222) #1887

-

Τενεδιά

Πέτσα Κατερίνα

Κερκενέ Αικατερίνη (Τενεδιά) (123) σύζ. Πέτσα Δημοσθένη του Βασιλείου -

-

Τζακ

Χαρχαρός Δημήτρης ή Κοκαλάς

Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ (13221) -

info

Τζιμάς

Καραπιπέρης Δημήτρης

Καραπιπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (131621) #277

info

Τζοάννης

Κυρτάτας Αντώνιος

Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου (141173) #2835

info

Τζων Μπράουν

(αδελφός του "Κοκαλά")

Κυρτάτας Γιαννούλης του Δημητρίου (Τζων Μπράουν) (1122134) -

-

Τίτης

Βαλμάς Δημήτρης

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (1111632) -

-

Το Κούγιο

Μπεζέρη

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Το Κουκί

Αντώνης Μπαφαλούκος

Μπαφαλούκος Αντώνιος του Θεοδώρου (111341) #2327

info

Τουλούμης

Πολέμης (Γκιντήρης - Αχιλλέας Π.)

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) (11316) #1206

-

Τράκος

Δημήτρης Ν.Πολέμης

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (1112622) #11

info

Τρακοσάρικο

Αντώνογλου Ευαγγελία Ιωάννου

Κουρτέση Ευαγγελία του Δημητρίου (1313) #3713 σύζ. Αντώνογλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου

-

Τρίγωνος

Χαζάπης Γιαννούλης

Χαζάπης Γιαννούλης του Αντωνίου (113132) #316

-

Τριόροφος

Σύμπουρας Ευάγγελος

Σύμπουρας Ευάγγελος του Αντωνίου (15113) #203

-

Τρισόγκα

Ασημίνα Πολέμη (1864-1956) Πέντε αγόρια

Χαζάπη Ασημένια του Νικολάου (1222) #28 σύζ. Πολέμη Δημητρίου του Σταμάτη

-

Τριτοσούρελος

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Στ. (Σεβδαλής)

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος (Ανδρέας) του Σταματίου  (1222) #3602

-

Τρυγηστής

Κουρτέσης Δημήτρης

Κουρτέσης Δημήτριος του Ιακώβου (Τρυγιστής) (131) #4388

info

Τρυπάνης

Παλαιοκρασσάς Αντώνης

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Δημητρίου (14) #1631

-

Τσάπων

Πολέμης Δημήτρης του Γεωργ.

Πολέμης Δημήτριος του Γεωργίου (1112651) #53

-

Τσατσάρας

Φαλαγκάς Γιώργης της Μανιώς

Φαλαγκάς Γεώργιος του Νικολάου (14345) #2012

info

Τσίρλης

Βασίλης Χαζάπης

Χαζάπης Βασίλειος του Γιαννούλη (11312) #302

-

Τσιρόγιαννος

Μπιμπέρης Γιάννης

Ξηροπαΐδης Γιάννης του Γεωργίου (Τσιρόγιαννος)  (1254) -

-

Τσιρούς

Φαλαγκάς Δημήτρης (Σουστούρης)

Φαλαγκάς Δημήτριος του Γιαννούλη (143211) #856

info

Τσουλής

Στεφάνου

Στεφάνου Αντώνης του Πέτρου (Τσουλής) (171) #375

info

 

 

 

 

Υδράργυρος

Στεφάνου Δημήτρης

Στεφάνου Δημήτριος του Χαριλάου (1112) #89

info

 

 

 

 

Φάγκρης

Κουρτέσης Γιώργης 

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Φαλάγκας

Φαλαγκάς Νικόλας γιος της Ορσας Παπαπετ

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (13161) #3431

-

Φαμής

Στεφάνου Στεφανής του Ανδρέα

Στεφάνου Στεφανής του Ανδρέα (1241) -

-

Φητρί

Πολέμη Ειρηνούλα γυναίκα του Γιώργη Μπέη

Πολέμη Ειρήνη του Μιχαήλ (122315) σύζ. Μπέη Γιώργη -

-

Φόρας

Στεφάνου Αντώνιος

Στεφάνου Αντώνιος του Στεφανή (Φόρας) (122) #655

info

Φούκας

Παλαιοκρασσάς γιος της Κουκλιώς

Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Νικολάου (141414) #1841

info

Φουρνής

Χαζάπης Αντώνης Γιαννούλη

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη (11313) #303

-

Φουρνός

Ζαννάκης Γιάννης

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Φράγκα

Σύμπουρα Ειρήνη 

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Αντωνίου (14143) #1877 σύζ. Σύμπουρα Μιχαήλ του Σταμ. (Πακιούλα)

-

Φραγκογιάννης

Λογοθέτης

Λογοθέτης Νικόλαος του Μιχαήλ (Φραγκογιάννης) (131) #1233

info

Φράπα

Διαμάντη

Πέτσα Διαμάντη του Πέτρου (1286) #820 σύζ. Δαγιάση Ματθαίου του Αντωνίου

-

 

 

 

 

Χαδεμένος

Χαζάπης Γιώργης (του Γιαννακάκη)

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Χαδεμένος) (1118) -

-

Χαλικού

Χαρίκλεια Δημ. Βεστάρχη

Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολαου (1225) #1020 σύζ. Βεστάρχη Δημητρίου του Λεωνίδα

info

Χάντζος

Κουρτέσης Μιχάλης

Κουρτέσης Μιχαήλ του Ιακώβου (Χάτζος) (139) #1587

info

Χαριτούλης

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Χαριτούλης) (1114162) #2769

-

Χασάνης ή Το Καλό Παιδί

Αδελφός της Πηνελόπης Γιαλούρη

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννάκη (Το Καλό Παιδί) (1217) -

-

Χασανιάρης

Πασχάλης Γιώργης

Πασχάλης Γιώργης του Ιωάννη (11124) #1543

-

Χασικλής

Μαριγούλα Κρήπαινα

Κυρτάτα Μαριγούλα του Νικολάου (1411452) #4231

info

Χατζής

Λογοθέτης Μιχάλης

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου (Χατζής) (122) #1779

-

Χαχαλίδαινα

Φαλαγκά

Διαβατίδη Αννίκα του Αθανασίου (1433) σύζ. Φαλαγκά Μιχάλη του Γιαννούλη (Χαχαλή) -

-

Χηναρού

 

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Χιώταινα

 

Πολέμη Πηνελόπη του Μιχαήλ (Χιώταινα) (111211) σύζ. Χίου Γεωργίου του Κ. -

-

Χλαπαδόρας ή Νικολάρας

Τατάκης Νικολός

Τατάκης Νικόλαος του Γεωργίου (Νικολάρας) (14137) #3640

-

Χοιρνός

Πέτσας Ιωάννης

Πέτσας Ιωάννης του Βασιλείου (Χοιρνός) (12A) #1221

-

Χοντρορήνη

Ειρήνη Μ. Σύμπουρα

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Αντωνίου (14143) #1877 σύζ. Σύμπουρα Μιχαήλ του Σταμ. (Πακιούλα)

-

Χούντης

Τζιώτης (Κάτσης)

Ζιώτης Νικόλαος του Μιχαήλ (172) #2090

-

Χρούσης

Χαζάπης

Ζαννάκης Νικόλαος (Χρούσης) του Γεωργίου (1) #4698

-

Χρυσολένη

 

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Χρυσομαρία

Λέκκα

Μπεγλέρη Μαρία του Σταματίου (134) σύζ. Λέκκα Ζάννε του Φρατζέσκου #1816

-

 

 

 

 

Ψηλίδαινα

Καλλιόπη το γένος Παλαιοκρασσά (του Παπαγάλου)

Παλαιοκρασσά Καλλιόπη του (παρατσούκλι πατέρα της: «Παπαγάλος») (13?1) σύζ. Ψηλίδη Στρατή του Αλεξάνδρου -

info

Ψύλλος

Νταγιάσης Λεωνίδας

Δαγιάσης Λεονάρδος (Λούης) του Αντωνίου (1123) #740

-

Ψυχάρης

Σιγάλας Γιώργης (ανδρας Μαρίας)

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Ψυχάρης) (Μάστορας) (11223) #3220 

info

Ψωμόγιανος

Μπέης Γιάννης

Μπέης Ιωάννης του Μιχαήλ (11251) -

-

 

 

 

 

Ωραία

Γιαλούρη Ειρήνη του Ιωάννη

Πασχάλη Ειρήνη (Ωραία) του Δημητρίου (11128) #2042 σύζ. Γιαλούρη Ιωάννη του Αθανασίου

-

Ωραιογιάννης

Γιαλούρης ή Γιαννάκης της Ωραίας

Γιαλούρης Ιωάννης του Αθανασίου (12233) #2069

info

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα

 

 

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τα μητρώα

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα