βιβλίο αποβιώσεων Παναγίας 1860 - 1868

 

 

 

 

 

 

 

 α/α

έτος γέννησης

αποβιώσας-σα

γονείς

παρατηρήσεις

έτος θανάτου

1

1844

Φλωρέζα Μπάλση

Μπάλση Φλωρέζα του Δημητρίου (113)

Δ.Ι.Μπάλσης

Βιολέτα Α.Αγιορείτου

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη (11) #4930

Αγιορείτη (ή Κωβίδη) Βιολέτα του Αντωνίου (14) #4932

 

1860

2

1812

Δ.Ι.Μπάλσης

Ι.Μπάλσης

Ανδριάνα Δ.Γιαλούρη

 

ναύτης

1860

3

1805

Ν.Μ.Μαρής

Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ (11) #607

Μιχαήλ Μαρής

Αννέζα Ν.Δ.Δουλμπέρη

Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου (1) #4475

 

ναύτης

1860

4

1857

Γεώργιος Δ.Δουλμπέρης

Δουλμπέρης Γεώργιος του Δημητρίου (1134)

Δ.Ι.Δουλμπέρης

Ασημίνα Γιαν.Γιαλούρη

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007

Γιαλούρη Ασημιώ του Γιαννούλη (121) #3002

 

1860

5

1859

Ανέζα Ι.Πολέμη

Πολέμη Ανέζα του Ιωάννη (11415)

Ι.Ν.Πολέμης

Λασκαρώ Σταμ.Κέτση

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου (1141) #1321

Κέτση (ή Λέκκα) Λασκαρώ του Σταματίου (132) #1326

οικία Γ.Ν.Πολέμη

1860

6

1800

Ασημίνα Πατήρη

Δημήτρης Πατήρης

Μαρούλα

 

 

1860

7

1860

Ν.Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Μιχαήλ (1313)

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (131) #3234

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

 

1860

1

1781

Ι.Δ.Κουτσούκος

Κουτσούκος Ιωάννης του Δημητρίου (11) #4058

Δημήτριος Κουτσούκος

Διαμάντη

Κουτσούκος Δημήτριος (1) #4056

 

ναύτης

1861

2

1859

Μιχαήλ Ι.Χαζάπης

Χαζάπης Μιχαήλ του Ιωάννη (127)

Ιωάννης Ν.Χαζάπης ή Κάλης

Φλωρέζα Γιαννάκη Χατζόγλου

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574 info

 

 

1861

3

1861

Ειρήνη Ι.Χαζάπη Γιαννακάκη

Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη (1211)

Ι.Α.Χαζάπης

Ασημίνα Ιω.Παλαιοκρασσά

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντ. (Χασάνης) (121) #1453 info

Παλαιοκρασσα Ασημίνα του Ιωάννη (111412) #1455

οικία Ν.Α.Φαλαγκά

1861

4

1796

Μιχαήλ Φιλ.Βαλμάς

Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) (11) #2660

Φιλιππής Βαλμάς

Ειρήνη

Βαλμάς Φιλιππής (1) #2658

 

 

1861

5

1857

Γεώργιος Δ.Τσουμέζης

Τζουμέζης Γεώργιος του Δημητρίου (119)

Δ.Θεοδ.Τζουμέζης

Μαρία Δ.Κέτση

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (11) #3178 info

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

 

1861

6

1820

Μαρία Δ.Κέτση

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

Δ.Κέτσης

Μαρούλα Δ.Βουτσά

Κέτσης Δημήτριος του Νικολάου (11) #3162

 

 

1861

7

1860

Μαρούλα Γιαν. Κουτσούκου

Κουτσούκου Μαρούλα του Γιαννούλη (1217)

Γιαν. Ανδρ. Κουτσούκος

Μαργαρίτα Γ. Παλαιοκρασσά

Κουτσούκος Γιαννούλης του Ανδρέα (121) #3498 info

Παλαιοκρασσά Μαργαρίτα του Γεωργίου (111123) #3489 info

 

1861

8

1860

Δ.Μ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Μιχαήλ (1319)

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Μαρούλα Ζ.Δουλμπέρη

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (131) #3234

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

 

1861

9

1786

Γ.Α. Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρ. (11112) #3471

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς

Μαρούλα

Παλαιοκρασσάς παπΑντριάς του Παπανικολού (1111) #3465

 

γεωργός, Οικία Γιαν.Κουτσούκου

1861

10

1833

Γ.Δ.Γιαννούλας

Δ.Γιαννούλας

Μηλίτσα

 

ναύτης

1861

1

1860

Διαμάντη Ν.Φαλαγκά

Φαλαγκά Διαμάντη του Νικολάου (1312)

Ν.Δ.Φαλαγκάς

Μόσχα Ι.Κουτσούκου

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3415 info

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420 info

 

1862

2

1850

Διαμάντη Ανδρ. Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Ανδρέα (1111222)

Ανδρέας Γ.Παλαιοκρασσάς

Μαρία Ν. Λογοθέτη

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (111122) #3488 info

Λογοθέτη Μαρία του Νικολάου (11) #985

 

1862

3

1858

Μαρία θυγ. Μ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Μαρία του Μιχαήλ (1311) -

Μ.Ν.Πλαιοκρασσάς

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (131) #3234

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

 

1862

4

1862

Μιχαήλ υιός Γ.Γιαννούλα

Γιαννούλας Μιχαήλ του Γεωργίου (1141)

Γεώργιος Δ.Γιαννούλας

Μ.Χαζάπη Κάλη

 

Χαζάπη Μαρουλιώ ή Μαρούλα του Μιχαήλ (Κάλη) (114) #3795

 

1862

5

1862

Λασκαρού θυγ. Μ.Γιαλούρη

Γιαλούρη Λασκαρού του Μιχαήλ (1221) -

Μ.Γιαλούρης

Φραζέσκα Αθ. Χαζάπη

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη (122) #2612 info

Χαζάπη Φραεσκούλα του Αθανασίου (121) #2606

 

1862

6

1787

Ανέζα σύζ. Ιω.Ροΐδη

Καΐρη Ανέζα του Λορέντζου (11) #5003

Λουρέντζου Καΐρη

 

 

1862

7

1822

Ιωάννης Γιαν.Γκλαβάς

Μάνεσης Ιωάννης του Γιαννούλη (11111) #1641

Γιαννούλης Μ.Γκλαβάς

Μαρία Ι.Μπελαλή

Μάνεσης ή Γκλαβάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (1111) #1640

Κυρτάτα Μαρία του Ιωάννη (Μπελαλή) (11211) #1645

ναύτης

1862

8

1860

Θεμιστοκλής Γιαννούλη Σαρρής

Σαρρής Θεμιστοκλής του Γιαννούλη (1225)

Γιαννούλης Δ.Σαρρής

Ασημίνα Χαρχαρού

Σαρρής Γιαννούλης του Δημητρίου (122) #3979

Χαρχαρού Ασημίνα του Νικολάου (111) #3983

 

1862

9

1787

Δ.Ν.Κέτσης

Κέτσης Δημήτριος του Νικολάου (11) #3162

Ν.Κέτσης

Λασκαρού

Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος (1) #3151

 

οικία Γ.Ι.Μπουλάκα

1862

10

1794

Μαρία σύζ. Γιαννούλη Γκλαβά

Κυρτάτα Μαρία του Ιωάννη (11211) #1645

Ι.Ν.Μπελαλής Κυρτάτας

Ανέζα

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου (Μπελαλής) (1121) #3715

 

 

1862

11

1859

Ανέζα θυγ. Γ.Μπουλάκα

Παλαιοκρασσά Ανεζιώ του Γιαννούλη (1122) -

Γιαννούλης Γ.Παλαιοκρασσάς

Βιολάντη Μπέη

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112) #1613 info

Μπέη Βιολαντώ του Γεωργίου (113) #3297 info

 

1862

1

1861

Σταμάτιος Γ.Πολέμης

Πολέμης Σταματέλος του Γεωργίου (11443)

Γ.Ν.Πολέμης

Ανέζα Λεον.Περλουρεντζου

Πολέμης Γεώργιος του Νικολάου (Λαογιώργης)  (1144) #1324 info

 

 

1863

2

1863

Δημήτριος Μ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Μιχαήλ (1314)

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (131) #3234

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

 

1863

3

1835

Πολυξένη Θ.Μπέη

Κουτσούκου Πολυξένη του Βασίλη (132)

Βασ.Δ.Κουτσούκος

Ειρήνη

Κουτσούκος Βασίλειος του Δημητρίου  (13) #4060

 

 

1863

4

1860

Αντώνιος Ν.Φαλαγκάς Τρίχης

Ν.Α.Φαλαγκάς

Φραζέσκα Α.Χαζάπη

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466 info

Χαζάπη Φραζέσκα του Αντωνίου (123) #1454 info

 

1863

5

1862

Χρυσάνθη θυγ. Δ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Χρυσάνθη του Δημητρίου (1132)

Δ.Γ.Παλαιοκρασσάς

Φραζέσκα Ν.Μαρή

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργ. (Μήτρας) (113) #393 info

Μαρή Φρατζέσκα του Νικολάου (111) #394

 

1863

6

1862

Διαμάντη θυγ. Ν.Φαλαγκά Τρίχη

Φαλαγκά Διαμάντη του Νικολάου (1313)

Ν.Δ.Φαλαγκάς

Μόσχα Ι.Κουτσούκου

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3415 info

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420 info

 

1863

1

1859

Μαρουλιώ Ι.Μαρή

Μαρή Μαρουλιώ του Ιωάννη (127)

Ιω.Μ.Μαρής

Βασιλική Θεοδοσ.Τζουμέζη Κυδωνιεύς

Μαρής Ιωάννης του Μιχαήλ (12) #4329

Τζουμέζη Βασιλική του Θεοδοσίου (12) #4309

 

1864

2

1856

Ιωάννης Ν.Κοραχάης

Κοραχάης Ιωάννης του Νικολάου (127)

Νικόλαος Θεοφ.Κοραχάης

Λασκαρώ Ιω. Παλαιοκρασσά

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) #3657 info

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ιωάννη (1112) #3656

 

1864

3

1829

Γιαννάκης Ξηροπαΐδης

Ξηροπαΐδης Ιωάννης (Γιαννάκης) του Λεονάρδου (112) #2853

Λεονάρδος Ξηροπαΐδης

Αικατερίνη Παπαγιάν. Πολέμη

Ξηροπαΐδης Λεονάρδος του Ιωάννη (11) #1163

Πολέμη Κατερίνα (Αικατερίνη) του Παπαγιαννάκη (121) #1158

 

1864

4

1858

Ιωάννης Ανδρ. Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (111169)

Ανδρέας Ιω. Παλαιοκρασσάς

Ανέζα Μ.Βαλμά

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος του Ιωάννη (1111) #3043 info

Βαλμά Ανέζα του Μιχαήλ (113) #3030 info

 

1864

5

1774

Νικόλαος Ι.Μπαστάρδος

Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

Ιωάννης Χαρχαρός Μπαστάρδος

 

Χαρχαρός Ιωάννης (1) #4165

 

ναύτης

1864

6

1862

Ανεζιώ Ν.Φαλαγκά

Φαλαγκά Ανέζα του Νικολάου (1223)

Ν.Α.Φαλαγκάς

Φραζέσκα Α.Χαζάπη

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466 info

Χαζάπη Φραζέσκα του Αντωνίου (123) #1454 info

 

1864

1

1780

Ανδριάνα Δ.Κυρτάτα

Δουλμπέρη Ανδριάνα του Νικολάου (111) #4993

Νικόλαος Ντουλμπέρης

Πετρινόλα

Δουλμπέρης Νικόλαος του Ζαννή (11) #4991

 

Οικία Γ.Ν.Γ.Σύμπουρα

1865

2

1775

Ιωάννης Ροΐδης

Ροΐδης ή Δουλμπέρης Ιωάννης του Δημητρίου (11) #5002

Δημήτριος Ροΐδης

Ασημίνα

Ροΐδης Δημήτριος (1) #5000

 

οικία Δ.Ροΐδη

1865

3

1795

Μαρία Ν.Χαζάπη

Ιωάννης Ζερβός

Μόσχα

 

Οικία Ν.Σαρρή

1865

4

1785

Αλέξανδρος Ν.Λέκκας Κέτσης

Κέτσης Αλέξανδρος του Νικολάου (12) #3163

Ν.Λέκας Κέτσης

Λασκαρού

Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος (1) #3151

 

οικία Μ.Κέτση

1865

1

1781

Λασκαρού Σταμ.Σύμπουρα

Λασκαρού σύζ. Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου (1) #3500

Μιχαήλ Ξηροπαΐδη ή Λυριγγα

 

οικία Ν.Μ.Σύμπουρα

1866

2

1834

Γιάννης Λαΐνης

 

 

οικία Ν.Μπάλση

1866

3

1866

Γεώργιος Δ.Ντουλμπέρης

Δουλμπέρης Γεώργιος του Δημητρίου (1139)

Δ.Ι.Ντουλμπέρης

Ασημίνα Γιαν.Γιαλούρη

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007

Γιαλούρη Ασημιώ του Γιαννούλη (121) #3002

οικία Δ.Ι.Δουλμπέρη

1866

4

1864

Ευδοκία Α.Αξιώτη

Αξιώτη ή Ψαρρού Ευδοκία του Αντωνίου (1125)

Αντώνιος Ν.Αξιώτης

Ανέζα Πολέμη

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184 info

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (1224) #1168

οικία Α.Αξιώτη ή Ψαρρού

1866

5

1862

Μαρία Μ.Σύμπουρα

Μ.Ι.Σύμπουρας

Ανέζα Δ.Τρίχη

δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν

οικία Μ.Σύμπουρα

1866

6

1784

Λεονάρδος Ξηροπαΐδης

Ξηροπαΐδης Λεονάρδος του Ιωάννη (11) #1163

Ι.Ξηροπαΐδης

Ανέζα

Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Λεονάρδου (1) #2850

 

ναύτης

1866

7

1863

Ιωάννης Κουτσούκος

Κουτσούκος Ιωάννης του Νικολάου (117)

Ν.Μ.Κουτσούκος

Ασημίνα Γιαννούλη Γκλαβά

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (Καρανικόλας) (11) #1663 info

Μάνεση Ασημίνα του Γιαννούλη (11115) #1644

 

1866

8

1862

Δημήτριος Ν.Σαρρής

Σαρρής Δημήτριος του Νικολάου (1313)

Ν.Α.Σαρρής

Ειρήνη Ν.Χαζάπη

Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου (131) #4012

Χαζάπη Ειρήνη του Νικολάου (Κρομμύδαινα) (14) #3846

οικία Ν.Σαρρή

1866

1

1864

Ιωάννης Λ.Ξηροπαΐδης

Ιωάννης Λ.Ξηροπαΐδης

Μαρούλα Λ.Φαλαγκά

Ξηροπαΐδης Ιωάννης (Γιαννάκης) του Λεονάρδου (112) #2853

Φαλαγκά Μαρούλα του Αντωνίου (124) #2857

(προφανώς το  όνομα του θανόντος είναι λανθασμένο)

1867

2

1799

Φρατζέσκα Μ.Πατέρα

Πολέμη Φρατζέσκα του Δημητρίου (1133) -

Δημήτριος Πολέμης

Ασημίνα

Πολέμης Δημήτριος του Παπασταματέλου (113) #540

 

οικία Μ.Πατέρα

1867

3

1866

Ευαγγελιώ Γ.Καραπιπέρη

Καραπιπέρη Ευαγγελιώ του Γεωργίου (1224)

Γ.Ι.Καραπιπέρης

Μαρία Χαλά

Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη (122) #3118 info

Χαλά Μαρία του Αντωνίου (113) #3115 info

 

1867

4

1789

Μαρία Ν.Πολέμη

Ξηροπαΐδη Μαρία του Ιωάννη (11) #1320

Ιω.Ξηροπαΐδης

Διαμάντη

Ξηροπαΐδης Ιωάννης (1) #1379

 

οικία Γ.Ν.Πολέμη

1867

5

1859

Ανδρέας Δ.Δουλμπέρης

Δουλμπέρης Αντρίκος του Δημητρίου (1135)

Δ.Ι.Ντουλμπέρης

Ασημίνα Γιαν.Γιαλούρη

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007

Γιαλούρη Ασημιώ του Γιαννούλη (121) #3002

 

1867

6

1867

Ευστράτιος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Ευστράτιος (Στρατής) του Δημητρίου (1135)

Δ.Γ.Παλαιοκρασσάς

Φραζέσκα Ν.Μαρή

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργ. (Μήτρας) (113) #393 info

Μαρή Φρατζέσκα του Νικολάου (111)  #394

 

1867

7

1867

Ανέζα θυγ. Νικολού Τρίχη Φαλαγκά

Ν.Α.Φαλαγκάς Τρίχης

Φραζέσκα Α.Χαζάπη

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466 info

Χαζάπη Φραζέσκα του Αντωνίου (123) #1454 info

 

1867

1

1867

Δημοσθένης Ν.Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Δημοσθένης του Νικολάου (1315)

Ν.Δ.Φαλαγκάς

Μόσχα Ιω. Κουτσούκου

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3415 info

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420 info

 

1868

2

1868

Βασίλειος Δ.Δουλμπέρης

Δουλμπέρης Βασίλειος του Δημητρίου (113A)

Δ.Ι.Δουλμπέρης

Ασημίνα Γιαν.Γιαλούρη

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007

Γιαλούρη Ασημιώ του Γιαννούλη (121) #3002

 

1868

3

1865

Μαρία Γ.Ι.Βροντίση

Βροντίση Μαρία του Γεωργίου (1223) -

Γ.Ι.Βροντίσης

Φραζέσκα Παπασταμάτη Πολέμη

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122) #608 info

Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη (11123) #551

 

1868

4

1865

Σταμάτιος Γ.Ι.Βροντίσης

Βροντίσης Σταμάτης του Γεωργίου (1224)

Γ.Ι.Βροντίσης

Φραζέσκα Παπασταμάτη Πολέμη

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122) #608 info

Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη (11123) #551

 

1868

5

1866

Μιχαήλ Α.Αξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Μιχαήλ του Αντωνίου (1126)

Α.Ν.Αξιώτης

Ανέζα Μ.Πολέμη

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184 info

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (1224) #1168

 

οικία Α.Αξιώτη  

1868

6

1818

Ανέζα Σταμ. Μπόνη

Σταματέλος Μπόνης

 

 

1868

7

1864

Μχαήλ Γ.Σύμπουρας

Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου (115)

Γεώργιος Μ.Σύμπουρας

Φραζέσκα Ν.Λογοθέτη

Σύμπουρας Γεώργιος του Μιχαήλ (11) #3134 info

Λογοθέτη Φρατζέσκα του Νικολάου (14) #988

οικία Γ.Σύμπουρα

1868

8

1868

Ουρανία Λ.Καραπιπέρη

Καραπιπέρη Ουρανία του Λεωνίδα (1231)

Λεωνίδας Ι.Καραπιπέρης

Αθηνά Γ.Μπέη

Καραπιπέρης Λεωνίδας του Ιωάννη (123) #4266

Μπέη Αθηνά του Γεωργίου (116) #4256

 

1868

9

1866

Αντώνιος Ι.Χαζάπης

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννάκη (1214)

Ιωάννης Α.Χαζάπης

Ασημίνα Ι.Παλαιοκρασσά

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντ. (Χασάνης) (121) #1453 info

Παλαιοκρασσα Ασημίνα του Ιωάννη (111412) #1455

οικία Α.Χαζάπη

1868

10

1843

Αντώνιος Μ.Κέτσης

Κέτσης Αντώνιος του Μιχαήλ (1212)

Μιχαήλ Αλεξ.Κέτσης

Ειρήνη Α.Χαλά

Κέτσης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (121) #3117 info

Χαλά Ειρήνη του Αντωνίου (Απατούρια) (111) #3114

ναύτης

1868

 

 

 

 

 

 

 

Για μετάβαση στην επόμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην πρώτη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στη σελίδα με τα «διάφορα» πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου πατήστε εδώ