Βιβλίον Γεννήσεων Κοιμήσεως Θεοτόκου (ιερεύς Στ.Πολέμης) (έτη 1860 — 1863)

 

 

 

 

Στην ουσία πρόκειται για βιβλίο βαπτίσεων παρά τον τίτλον του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

έτος

Πατήρ

Μήτηρ

 

Ανάδοχος

παρατηρήσεις (από Νικολό Εξαδάκτυλο)

 

 

 

 

 

 

 

1

1860

Αντώνιος Π.Κυρτάτας

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνης του Πέτρου (1411) #2673 info

Φραζέσκα Γιακουμή Πιάγκου

Κατερίνα

Κυρτάτα Κατερινιώ του Αντώνη (1411A) #2359

Ελευθέριος Ν.Καρυστινός

Καρυστινός Ελευθέριος του Νικολάου (1) #1855

 

2

1860

Δημήτριος Ν.Χαρχαρός

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (112) #1626

Ανέζα Α.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Αννέζα του Ανδρέα (123)#1620

Νικόλαος

Χαρχαρός Νικόλαος του Δημητρίου (1121) #2571

Γεωργιος Γιαννάκη Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186 info

 

3

1860

Ν.Σταμ.Σύμπουρας

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου (12) #3502 info

Πετρινόλα Δ.Κυρτάτα

Κυρτάτα Πετρινόλα του Δημητρίου (1447) #3503

Πηνελόπη

Σύμπουρα Πηνελόπη του Νικολάου (125) #2482

Μαρία σύζ. Α.Χριστοδούλου

Δουλμπέρη Μαρία του Ζαννή (1124) #4984

 

4

1860

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκας) (131) #3234 info

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

Νικόλαος

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Μιχαήλ (1313)

Αριστείδης Σταμ.Μπίστης

 

5

1860

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκας) (131) #3234 info

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

Δημήτριος

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Μιχαήλ (1319)

Ι.Ν.Τσατσόμοιρος

Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Νικολάου

(11) #3361

στο βιβλίο αποβιώσεων Παναγίας ο Δημήτριος φέρεται γεννηθείς και αποβιώσας το 1863

6

1860

Γιαννούλης Ανδρ. Κουτσούκος

Κουτσούκος Γιαννούλης του Ανδρέα (121) #3498 info

Μαργαρίτα Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Μαργαρίτα του Γεωργίου (111123) #3489 info

Μαρούλα

Κουτσούκου Μαρούλα του Γιαννούλη (1217)

Δ.Ν.Αξιώτης ή Ψαρρός

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (111) #3735 info

 

7

1860

Ν.Α.Φαλαγκάς Τρίχης

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466 info

Φραζέσκα Α.Χαζάπη

Χαζάπη Φραζέσκα του Αντωνίου (123) #1454 info

Αντώνιος

Φαλαγκάς Αντώνιος του Νικολάου (1222) (1222)

Δ.Ν.Σύμπουρα ή Μπουκουβάλας

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (13) #2003 info

 

8

1860

Μ.Ι.Σύμπουρας

Ανεζιώ Δ.Τρίχη

Ιωάννης

Ανδρέας Α.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Αντωνίου (1111111)

δεν μπορούν να ταυτοποηθούν

9

1860

Ανδρέας Χρηστοφή Κούλουθρος

Βαγγέλα Κυριάκου Κουτσουρά

Μαρία

Ανέζα σύζ. Δ.Σταμ Βροντίση ή Φασούλα

δεν ανήκουν στα Στενιώτικα δέντρα

10

1860

Ιωά.Λεον.Ξηροπαΐδης

Ξηροπαΐδης Ιωάννης (Γιαννάκης) του Λεονάρδου (112) #2853

Μαρούλα Α.Φαλαγκά  

Φαλαγκά Μαρούλα του Αντωνίου (124) #2857

Κατίγκω

Ξηροπαΐδη Κατίγκω του Ιωάννη (1123)

Βιολάντη θυγ. Ν.Μπίστη

Μπίστη Βιολαντώ του Νικολάου (1111) -

 

11

1860

Γ.Ι.Βροντίσης

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122) #608 info

Φραζέσκα Παπαστ. Πολέμη

Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη (11123) #551

Διαμάντη

Βροντίση Διαμαντούλα του Γεωργίου (1221) -

Βιολάντη Ν.Μ.Μπίστη

Μπίστη Βιολαντώ του Νικολάου (1111) -

 

12

1860

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112) #1613 info

Βιολάντη Γ.Μπέη

Μπέη Βιολαντώ του Γεωργίου (113)

#3297 info

Νικόλαος

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Γιαννούλη (1123) #3300

Πέτρος Οικονομίδης

 

13

1860

Ιω.Α.Χαζάπης

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) (121) #1453 info

Ασημίνα Ι.Γ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσα Ασημίνα του Ιωάννη (111412) #1455

Ειρήνη

Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη (1211)

Διαμάντη συζ. Κ.Ι.Χαρχαρού

στο βιβλίο αποβιώσεων Παναγίας η Ειρήνη φέρεται γεννηθείσα και αποβιώσασα το 1861

 

 

 

 

 

 

 

1

1861

Νικόλαος Μπατής

Ανέζα Βολτή

Βολτή Ανέζα του Δημητρίου (11112) #4519

Ανδρέας

Μπατής Ανδρέας του Νικολάου (111121) -

Ν.Ι.Χαρχαρός

Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

 

2

1861

Ν.Μ.Βαλμάς

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #2662 info

Ανέζα Γιαννάκη Πολέμη

Πολεμη Ανεζιώ του Γιαννάκη  (11271) #2663

Μιχαήλ

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου (1112)

Λάζαρος Μ.Καμπάνης

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ (11) #3757

Στο μητρώο αρρένων 1845-1900 υπάρχει Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου με έτος γέννησης 1851 και έτερος το 1871

3

1861

Ζαννής Κυρτάτας

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (1443) #1662 info

Βιολάντη Γιαννούλη Γκλαβά

Γκλαβά-Μάνεση Βιολέττα του Γιαννούλη (11114)  #1643

Αναστασία

Κυρτάτα Αναστασία του Ζαννή (14437) -

Μαρία σύζ. Μ.Κοραχάη

 

4

1861

Στ.Μ. Πολέμης Ιερεύς

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107 info

Πετρινόλα Ζ.Δουλμπέρη

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108 info

Ευανθία

Πολέμη Ευανθία του Σταμάτη  (11129) #112

Διαμάντη σύζ. Μ.Ν.Παλ/κρασσά

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

 

5

1861

Δ.Ανδρ.Μαύρος

Μαύρος (ή Σύμπουρας) Δημήτριος του Ανδρέα (11) #4330 info

Μαρία Θεοδοσ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Μαρία του Θεοδοσίου (13)  #4310

Ζαχαρούλα

Μαύρου Ζαχαρούλα του Δημητρίου (118) -

Μαργέτα χήρα Γ.Πουλίου

Μαργέτα χήρα Πουλίου Γεωργίου του Μιχαήλ (1)

  

6

1861

Ν.Κωνστ.Βλαχόπουλος

Μαρία Ν.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Μαρία του Νικολάου (132) (132) -

Κωστάκης

Παλαιοκρασσάς Κωστάκης του Ν. (1321)

Ν.Δ.Κέτσης

Κέτσης Νικόλαος του Δημητρίου (112) #3175

 

7

1861

Γ.Ι.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186 info

Αθηνά Δ.Κέτση

Κέτση Αθηνά του Δημητρίου (113) #3176

Ιωάννης

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου (1131)

Α.Ν.Λιανής

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

 

8

1861

Ηλίας Γ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου(111) #1361 info

Μαρία Α.Φαλαγκά

Φαλαγκά Μαρία του Αντωνίου (121) #1615

Αγαθονίκη

Παλαιοκρασσά Αγαθονίκη (Αγαθή) του Ηλία (1117) #3293

Μαρούλα σύζ. Ι.Ξηροπαΐδη

Φαλαγκά Μαρούλα του Αντωνίου (124) #2857

 

9

1861

Γ.Ν.Πολέμης

Πολέμης Γεώργιος του Νικολάου (Λαογιώργης)  (1144) #1324 info

Ανέζα Λ.Περλουρέντζου

Σταματέλος

Πολέμης Σταματέλος του Γεωργίου (11443)

Λεωνίδης Μ.Βαλμάς

Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ (114) #2613

 

10

1861

Ανδρέας Ι.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος του Ιωάννη (1111) #3043 info

Ανέζα Μ.Βαλμά

Βαλμά Αννέζα του Μιχαήλ (113) #3030 info

Λασκαρού

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ανδρέα (11117) #1493

Σταματέλος Ν.Κέτσης

Κέτσης (ή Λέκκας) Σταμάτιος του Νικολάου (13) #3164

 

11

1861

Ν.Μ.Κουτσούκος

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (Καρανικόλας) (11) #1663 info

Ασημίνα Γιαννούλη Γκλαβά

Μάνεση Ασημίνα του Γιαννούλη (11115) #1644

Μιχαήλ

Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου (116) #1680

Ι.Π.Λουκίσσας

 

12

1861

Γ.Θεοδωρ.Σαρρής

Σαρρής Γεώργιος του Θεοδώρου (111) #990

Ανέζα Γ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Ανέζα του Γεωργίου (111125). #3491

Μαρία

Σαρρή Μαρία του Γεωργίου (1113) #3973

Ζαννής Ν.Καΐρης ή Κανιάς

 

13

1861

Γ.Δ.Γιαννούλας

Μαρούλα Μ.Χαζάπη

Χαζάπη Μαρούλα του Μιχαήλ (114) #3795

Μιχαήλ

Γιαννούλας Μιχαήλ του Γεωργίου (1141)

Ασημίνα σύζ. Δ.Ι.Δουλμπέρη

Γιαλούρη Ασημιώ του Γιαννούλη (121) #3002

 Πρώτος γάμος της Μαρούλας.

 

 

 

 

 

 

 

1

1862

Λ.Ι.Ροΐδης

Δουλμπέρης Λεωνίδας. του Ιωάννη (114) - info

Μαρία Δ.Κονδύλη

Μόσχα

Δουλμπέρη Μόσχα του Λεωνίδα (1141)

Ζαννής Ν.Καΐρης ή Κανιάς

 

2

1862

Ν.Α.Χαζάπης

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου ή Γιαννακάκης (122)  #179 info

Μαρία Αυγουστή Μαρή

Μαρή Μαριγώ (Μαρία) του Αυγουστή (131) #180

Διαμάντη

Χαζάπη Διαμάντη του Νικολάου (1221) #182

Δ.Ζάννε Αγαδάκης

 

3

1862

Ν.Μ.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

Μαρία Σταθάκη

Μόσχα

Μπίστη Μόσχα του Νικολάου (1115) #4906

Σταματέλος Μ.Μπίστης

 

4

1862

Ανδρέας Χρηστοφή Κούλουθρος

Ευαγγέλα Κυριάκου Κουτσουρά

Ανδριάνα

Μαρούλα σύζ. Ι.Ν.Χαρχαρού

Μπαφαλούκου Μαρούλα του Θεοδώρου (1112) #4173

 

5

1862

Μ.Γιανν. Γιαλούρης

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη (122) #2612 info

Φραζέσκα Αθ. Χαζάπη

Χαζάπη Φραεσκούλα του Αθανασίου (121) #2606

Λασκαρού

Γιαλούρη Λασκαρού του Μιχαήλ (1221) -

Ελένη θυγ. Αριστείδη Μπίστη

 

6

1862

Γιαννούλης Ανδρ.Κουτσούκος

Κουτσούκος Γιαννούλης του Ανδρέα (121) #3498 info

Μαργαρίτα Γ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Μαργαρίτα του Γεωργίου (111123) #3489 info

Γεώργιος

Κουτσούκος Γεώργιος του Γιαννούλη (1218) #4072

Αθηνά θυγ. Μ.Α.Καμπάνη

 

7

1862

Αντ.Π.Κρήπας Κυρτάτας

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνης του Πέτρου (1411) #2673 info

Φραζέσκα Γιακουμή Πιάγκου

Μαργαρίτα

Κυρτάτα Μαργαρώ του Αντωνίου (1411B)

Βασιλική Ν.Στεφάνου ή σύζ. Καρυστινού

 

8

1862

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκας) (131) #3234 info

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

Δημήτριος

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Μιχαήλ (1314) -

Λεονάρδος Διαμαντή Χαζάπης

 

9

1862

Μ.Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκας) (131) #3234 info

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

Νικόλαος 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Μιχαήλ (1315) #3212 info

Ηλίας Γ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου(111) #1361 info

 

10

1862

Ν.Α.Τρίχης ή Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466 info

Φραζέσκα Ι.Χαζάπη

Χαζάπη Φραζέσκα του Αντωνίου (123) #1454 info

Ανέζα

Φαλαγκά Ανέζα του Νικολάου (1223)

Ιωάννης Α.Χαζάπης ή Γιαννακάκης

 

11

1862

Δ.Γ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτρας) (113) #393 info

Φραζέσκα Ν.Μαρή

Μαρή Φρατζέσκα του Νικολάου (111) #394

Νικόλαος

Παλαιοκρασσάς Νικολός του Δημητρίου (1131) #397

Ζάννα σύζ. Θεοδοσ.Φαλαγκά

Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 info

 

12

1862

Δ.Γ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτρας) (113) #393 info

Φραζέσκα Ν.ΜαρήΜαρή Φρατζέσκα του Νικολάου (111) #394

Χρυσάνθη

Παλαιοκρασσά Χρυσάνθη του Δημητρίου (1132)

Μαρία σύζ. Ιωάννη Α.Χαζάπη ή Γιαννακάκη

 

13

1862

Δ.Ν.Χαρχαρός

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (112) #1626

Ανέζα Ανδρ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Αννέζα του Ανδρέα (123)#1620

Ανδρέας

Χαρχαρός Αντρίκος του Δημήτρη (1122) #2657

Ι.Δ.Φαλαγκάς ή Τρίχης

Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου (132) #3416

 

14

1862

Ν.Δ.Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Λουλίας) (131) #3415 info

Μόσχα Ι.Κουτσούκου

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420 info

Διαμαντούλα

Φαλαγκά Διαμαντούλα του Νικολάου (1313)

Δημήτριος Ντανιόλος

 

15

1862

Ν.Δ.Κέτσης

Κέτσης Νικόλαος του Δημητρίου (112) #3175

Ανέζα Ν.Μπελαλή

Κυρτάτα Ανέζα του Νικολάου (112121) #3180

Δημήτριος

Κέτσης Δημήτριος του Νικολάου (1121)

Γ.Ν.Κέτσης

Κέτσης Γεώργιος του Νικολάου (14) #3165 info

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1863

Ι.Α.Χαζάπης

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) (121) #1453 info

Ασημίνα Ι.Γ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσα Ασημίνα του Ιωάννη (111412) #1455

Ειρήνη

Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη (1212) #1457

Λεωνίδας Ι.Ροΐδης

Δουλμπέρης Λεωνίδας. του Ιωάννη (114) - info

 

2

1863

Γ.Ι.Καραπιπέρης

Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη (122) #3118 info

Μαρία Α.Χαλά

Χαλά Μαρία του Αντωνίου (113) #3115 info

Ιωάννης

Καραπιπέρης Ιωάννης του Γεωργίου (1221)

Ν.Μ.Κουτσούκος

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (Καρανικόλας) (11) #1663 info

 

3

1863

Ν.Α.Σαρρής

Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου (131) #4012

Ειρήνη Χαζάπη

Χαζάπη Ειρήνη του Νικολάου (Κρομμύδαινα) (14) #3846

Δημήτριος

Σαρρής Δημήτριος του Νικολάου (1313)

Αθηνά σύζ. Γ.Γιαννάκη Μπουλάκα

Κέτση Αθηνά του Δημητρίου (113) #3176

 

4

1863

Γιαννούλης Γ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112) #1613 info

Βιολάντη Γ.Μπέη

Μπέη Βιολαντώ του Γεωργίου (113)

#3297 info

Διαμάντη

Παλαιοκρασσά Διαμάντω του Γιαννούλη (1124) #3301

Μ.Δ.Φυλαρης ή Κουτης

 

5

1863

Ι.Σταμ.Δελαρόκας

Δελαρόκας (Κυρτάτας) Ιωάννης του Σταματίου (113)

Κατερίνα Γ.Φαλαγκά

Φαλαγκά Αικατερίνη του Γεωργίου (113) #3384

Κωνσταντίνος

Δελαρόκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (1132)

Φραζέσκα σύζ. Ν.Α.Φαλαγκά

Χαζάπη Φρατζέσκα του Αντωνίου (123)

 

6

1863

Α.Ν.Ψαρρός ή Αξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184 info

Ανέζα Μ.Παπαϊω. Πολέμη

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (1224) #1168

Νικόλαος

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Αντωνίου (1124) #2684

Σταμάτιος Δ.Πολέμης

Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου (1132) #1197

 

7

1863

Λεωνίδας Ι.Ροΐδης

Δουλμπέρης Λεωνίδας. του Ιωάννη (114) - info

Μαρία Δ.Κονδύλη

Ιωάννης

Δουλμπέρης Ιωάννης του Λεωνίδα (1142) -

Δ.Καρυστινάκης

 

8

1863

Γιαννούλης Δ.Σαρρής

Σαρρής Γιαννούλης του Δημητρίου (122) #3979

Ασημίνα Ν.Χαρχαρού

Χαρχαρού Ασημίνα του Νικολάου (111) #3983

Ζαννής

Σαρρής Ζαννής του Γιαννούλη (1227)

Ειρήνη σύζ. Γιαννούλη Πολέμη

Μπάλση Ειρήνη του Κ. (1413)

 

9

1863

Ηλίας Γ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου(111) #1361 info

Μαρία Α.Φαλαγκά

Φαλαγκά Μαρία του Αντωνίου (121) #1615

Ανέζα

Παλαιοκρασσά Ανέζα του Ηλία (1118)

Νικόλαος υιός Αντ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Τρυπάνης) (141) #3626

 

10

1863

Σταματέλος Ανδρ. Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Σταματέλος του Ανδρέα (Σεβνταλής) (122) #1619

Αικατερίνη Γ.Πουλίου

Πουλίου Κατερίνα του Γεωργίου (12) #1625

Ιωάννης

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Σταμάτη (1224) #3604

Μαρία θυγ. Ν.Μ.Κουτσούκου

Κουτσούκου Μαριγώ του Νικολάου (111) #2250

 

11

1863

Ν.Ι.Μπουλμέτης

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3783 info

Μαρούλα Μ.Χαζάπη

Χαζάπη Μαρούλα του Μιχαήλ (114) #3795

Ανέζα

Μπουλμέτη Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου (11) #2542

Ειρήνη σύζ. Μ.Α.Μαύρου

Γιαλούρη Ειρήνη του Νικολάου (11) #2997

 Δεύτερος γάμος της Μαρούλας

12

1863

Ν.Δ.Σύμπουρας

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3066

Ζάννα Ν.Λογοθέτη

Λογοθέτη Ζάννα του Νικολάου (15) #989

Δημήτριος

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου (1311)

Ανδρέας Γιαννούλη Χαζάπης

Χαζάπης Ανδρέας (Αντρίκος) του Γιαννούλη (113) #294 info

 

13

1863

Α.Ι.Χριστόδουλος

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη (11) #4983 info

Μαρία Ζαννή Δουλμπέρη

Δουλμπέρη Μαρία του Ζαννή (1124) #4984

Κατίγκω

Χριστοδούλου Κατίγκω του Αντωνίου (115) -

Μαρούλα σύζ. Ν.Μπουλμέτη

Χαζάπη Μαρούλα του Μιχαήλ (114) #3795

 

14

1863

Σταμάτιος Γιαν.Χαζάπης

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη (112) #1408

Ορσα Α.Διαπούλη

Διαπούλη Ορσα του Αντωνίου (141) #1432

Γιαννούλιος

Χαζάπης Γιαννούλης του Σταματίου (Μπούρας) (1121)

Νικόλαος Μ.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

 

15

1863

Μ.Γιαν.Γιαλούρης

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη (122) #2612 info

Φραζέσκα Αθ.Χαζάπη

Χαζάπη Φραεσκούλα του Αθανασίου (121) #2606

Γιαννούλιος

Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχαήλ (1222) #2937 info

Ορσα σύζυγος Α.Ν.Παλαιοκρασσά

Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474

 

16

1863

Ν.Μ.Κουτσούκος

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (Καρανικόλας) (11) #1663 info

Ασημίνα Γιαν.Γκλαβά

Μάνεση Ασημίνα του Γιαννούλη (11115) #1644

Ιωάννης

Κουτσούκος Ιωάννης του Νικολάου (117)

Μαργαρίτα σύζ.Θεοχάρη Λουκίσα

  

17

1863

Μ.Ι.Σύμπουρας

Ανέζα Δ.Τρίχη

Μαρία

Ν.Α.Παλαιοκρασσάς ή Μπουλάκας

 δεν μπορούν να ταυτοποηθούν

18

1863

Α.Ν.Κυρτάτας

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου (112215) #1627

Λασκαρού Ανδρ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ανδρέα (125) #1621

Νικόλαος

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (1122151) -

Σταματέλος Δ.Κυρτάτας

Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου (1441) #2856

 

19

1863

Γ.Ι.Βροντίσης

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122) #608 info

Φραζέσκα Παπαστ.Πολέμη

Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη (11123) #551

Ιωάννης

Βροντίσης Ιωάννης του Γεωργίου (1222) -

Μιχαήλ υιός Αθαν.Χαζάπη

Χαζάπης Μιχαήλ του Αθανασίου (123) #2608

 

20

1863

Δ.Ι.Δουλμπέρης ή Μπόζος

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007 info

Ασημίνα Γιαν.Γιαλούρη

Γιαλούρη Ασημιώ του Γιαννούλη (121) #3002

Ειρήνη

Δουλμπέρη Ειρήνη του Δημητρίου (1138) #3054

Μόσχα χήρα Λεονάρδου Πολέμη

Φαλαγκά Μοσχού του Αντωνίου (123) #635

 

21

1863

Γ.Ι.Παλαιοκρασσάς ή Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186 info

Αθηνά Δ.Κέτση

Κέτση Αθηνά του Δημητρίου (113) #3176

Δημήτριος

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (1132) -

Αντρίκος υιός Δ.Κοραχάη

 

 

Για μετάβαση στην επόμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην πρώτη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στη σελίδα με τα «διάφορα» πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου πατήστε εδώ