Κουρτέση Ευαγγελία του Πέτρου (1211) #2437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

6 Στιγμιότυπα: Ilektriki50,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1933, School1933-2, School1934, School1932, School1936g, School1935-2,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1924

 

Γάμος με τον Τζουμέζη Αντώνιο του Δημητρίου (11713) #2430, δύο τέκνα

 

Κατοικία: Spitia-P2 (Π2α),

 

Παρεπώνυμο: Πετρού,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα