Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (1711) #1268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

5 Σε στιγμές χαράς: ArravonesMimi

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1878. Απεβίωσε το 1953

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1866-1880,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-363

 

Γάμος το 1907 με Πολέμη Μαριγούλα του Λεωνίδα (Τουλούμαινα) (113164) #1242 τέσσερα τέκνα

 

Κατοικίες: Spitia-A5 (Α5ζ), Spitia-K4 (Κ4ε),

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoKato1,

 

Παρεπώνυμο: Δημητράρας, Μητσάρας, Φτούνος,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα