Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος) (11125) #111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: PP2-11125,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1850. Απεβίωσε στις 9 Φεβρ. 1934.

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1847-1865,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-345

 

Δημοτολόγιο 1853: D53-7, D73-7,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK-772, EK-902, (ενδεχομένως να περιλαμβάνεται στους καταλόγους έτους 1872 με λανθασμένο όνομα (με α.α. 690 Γιακουμής αντί Γεώργιος).

 

Επάγγελμα: Στους εκλογικούς καταλόγους αναφέρεται σαν ναύτης. Μετέπειτα πλοίαρχος.

 

Γάμος το 1882 με την Κέτση Αννέζα του Νικολάου (1412) #611, ένας γιος

 

Κατοικία: Spitia-P2 (Π2γ),

 

Παρεπώνυμο: Καπετάνιος, Ο Γιώργης Πολέμης ήταν ο πρώτος διπλωματούχος πλοίαρχος των Στενιών (κατά το έτος 1888).

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα