Πολέμη Διαμάντη του Νικολάου (1131617) #1255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: PP2-1131611,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1926, School1932, School1933-2, School1934, School1935, School1930

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1922

 

Γάμος με τον Βούλγαρη Δημήτρη, δύο τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα