Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563)  #479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: KGD-14114211, KGM-1313,

 

2 Με επιταφίους: Epitafios1956c,

 

6 Στιγμιότυπα: Theatro,

 

7 Σε μοναστήρια: AgiosNikolaos60,

 

8 Στενιώτες που ποζάρουν: EkdromiSyndesmou-Mes

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: Sxo-5021,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γάμος με τον Παλαιοκρασσά Γεώργιο του Σωκράτη (111223112) #792, δύο τέκνα.

 

Κατοικία: Spitia-K1 (Κ1ζ),

 

Λαογραφικά: Laog-IstoriesApoTonPolemo,

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoKatο4,

επιστροφή στην αρχική σελίδα