Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα (141163) #1846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: KGD-14116, KGD-141163,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1896

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1895-1906,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-406

 

Γάμος το 1928 με την Σαρρή Πετρωνία του Αντωνίου (13124) χωρίς απογόνους

 

Κατοικία: Spitia-A5 (Α5β), Spitia-A6 (Α6γ),

 

Λαογραφικά : Laog-IstoriesApoTonPolemo,

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoPano2,

 

Παρεπώνυμο: Λέκκας

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα