Χαρχαρού Λασκαρώ του Δημητρίου (1321) #1400 σύζ. Χαζάπη Κωνσταντίνου του Νικολάου (γάμος 1910)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: HI-1321, HI-1322, HI-1323, HI-13221,

 

3 Από γάμους: Gamos-MNA-111,

 

4 Στα Γιάλια κλπ.: Theotokou1952,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Φέρει το όνομα της εκ πατρός γιαγιάς της Βροντίση Λασκαρώς του Δημητρίου.

 

Γεννήθηκε το 1888.

 

Μητρώο Θηλέων Στενιών ετών 1869  - 1900: OTM-394,

 

Γάμος το 1910 με τον Χαζάπη Κωνσταντίνο του Νικολάου (1224) #183 , δύο θυγατέρες

 

Ντοκουμέντα: Doc-HI-1321, Doc-Syntakseis-2,

 

Λαογραφικά: Laog-Avantarion, FagitaKatoxis

 

Κατοικία: Spitia-A7,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα