Μπέη Καλλιόπη (Πίτσα) του Μιχαήλ (11255) #2091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

6 Στιγμιότυπα: Ilektriki50-2

 

10 Από θρησκευτικές τελετές: Anastasi1958,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1932, School1933School1933-2, School1934, School1935, School1935-2

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γάμος το 1946 με τον Μανδαράκα Δημήτριο του Ανδρέα (123) #2085, τρεις θυγατέρες.

 

Κατοικία: Spitia-D2 (Δ2λ),

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα