Μπουκουβάλας Αντώνης του Ιωάννη (Ιρλής) (134) #865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: MNA-134, MNA-132, MN-11241

 

5 Σε στιγμές χαράς: NeolaiaStiMesaria

 

8 Στενιώτες που ποζάρουν: EON, Taxi1948ST-2,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1936b,

 

14 Ναυτοσύνη: Naft-MNA-134

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γάμος με την Χαζάπη Μελπομένη του Ανδρέα (1223121) #230, δύο τέκνα

 

Κατοικία: Spitia-A6 (Α6α),

 

Παρεπώνυμο: Ιρλής

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα