Ζιώτη Λευκοθέα του Μιχαήλ (1244) #4638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1933, School1933-2, School1934, School1935, School1935-2, School1936g, School1937,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γάμος με τον Πουλίο Ιωάννη (Παριανός), χωρίς απογόνους.

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα