Μανδαράκα Αργυρώ του Νικολάου (1372) #1727 σύζ. Παλαιοκρασσά Ανδρέα του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: MNI-135, MNI-132, MNI-137

 

5 Σε στιγμές χαράς: MandarakasAndOthers, GiortiStouMandaraka,

 

10 Από θρησκευτικές τελετές: Anastasi1960

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: Dimotiko60-1

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γάμος με τον Παλαιοκρασσά Ανδρέα του Ευαγγέλου (11141361) #125 δύο γιοι.

 

Κατοικία: Spitia-G1 (Γ1β),

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα