Σύμπουρα Ρίτσα του Νικολάου (12216) #2278 σύζ. Δρακάκη Ανδρέα του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

4 Στα Γιάλια κλπ.: Theotokou1930,

 

8 Στενιώτες που ποζάρουν: EkdromiSyndesmou

 

10 Από θρησκευτικές τελετές: Anastasi1929,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1933, School1933-2, School1934, School1935, School1935-2, School1936g, School1937

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γάμος με τον Δρακάκη Ανδρέα του Κωνσταντίνου, δύο τέκνα.

 

Κατοικία: Spitia-K5 (Κ5υ),

 

Παρεπώνυμο: Συμπουρίνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα