Μπέης Γεώργιος του Θεοδώρου (112) #4243

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1836

 

Επάγγελμα: Ναύτης

 

Δημοτολόγια: D53-5, D73-6

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK65-2, EK72-2, EK-771, EK-901,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM395, OTM374,

 

Ντοκουμέντα: Doc-PalGroup,

 

Γάμος με κάποια Αρετή (από άγνωστο δέντρο) τέσσερα τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα