Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (112) #2883

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1827

 

Επάγγελμα: Ναύτης

 

Γάμος με την Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου (12) #2882 πέντε τέκνα

 

Δημοτολόγια: D53-6, D73-8,

 

Εκλογικοί κατάλογοι:  EK65-3, EK72-3, EK-771, EK-901,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM417, OTM442, OTM486,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα