Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνης του Λινάρδου (1315) #1464

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1860

 

Δημοτολόγια: D73-8,

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1847-1865,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-345,

 

Γάμος (πρώτος) το 1889 (αρχ. Καϊρείου Βιβλιοθήκης) με την Βροντίση Διαμαντούλα του Γεωργίου (1221) Πατ. #608 χωρίς απογόνους

Γάμος (δεύτερος) με την Χαζάπη Ανέζα του Γιαννάκη (1213) (και αυτής δεύτερος γάμος, ο πρώτος ήταν με τον Παλαιοκρασσά Γεώργιο του Ηλία) #1458 δύο τέκνα

 

Κατοικία: Spitia-A7 (Α7δ), Spitia-K5 (Κ5δ),

 

Λαογραφικά: L-Clifton3,

 

Παρεπώνυμο: Καράμπελας,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα