Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (12) #903

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

πάγγελμα: καφεπώλης

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK65-2, EK72-2, EK-772,

 

Δημοτολόγια: D53-5, D73-10,

 

Μητρώα εκκλησιών:  OTM417 (4), OTM442 (2), OTM486,

 

Γάμος με την Πολέμη Λασκαρού του παπαΜιχαήλ (1113) #545 οκτώ τέκνα

Παρεπώνυμο:  Κάμης,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα