Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: MNI-1

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                         

                         

Γεννήθηκε το 1838

 

Επάγγελμα: γεωργός

 

Δημοτολόγια: D73-8,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK65-4, EK72-4, EK-771, EK-901,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM417, OTM431,

 

Γάμος το 1862 με την Χαζάπη Μαρουλιώ ή Μαρούλα του Μιχαήλ (114) #3795 (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με τον Γιαννούλα Γεώργιο του Δημητρίου) πέντε τέκνα (στην άδεια γάμου του ο Μπουλμέτης αναφέρεται σαν "Μπουλουμέτης").

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoKatο4,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα